Stážista v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku

Stážista bude môcť spolupracovať na napĺňaní agendy Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Bude pomáhať pri realizácií a tvorení projektov. V prvej fáze prosíme zaslať žiadosť o stáž, motivačný list a životopis (všetko v anglickom jazyku). Následne môžeme komunikovať ostatné náležitosti, vrátane konkrétneho termínu stáže. Termíny stáže máme 4 týždňové. Stážistov vyberáme priebežne.

Bohužiaľ, táto ponuka už nie je dostupná.

Dátum uzávierky:24. 6. 2023
Dĺžka stáže:
Adresa výkonu:Palisády 5029/29, 811 06 Bratislava, Slovensko
Mesto výkonu:Bratislava I
Typ pozície:Stáž

Informácie o pracovnej dobe

Typ pracovnej doby:Fixná
Dodatočné informácie:Stážisti môžu byť po dohode s kolegami uvoľnení z práce v prípade potreby odísť na skúšky, apod.

Zameranie

Požiadavky na kandidáta

Stážista by mal:

  • disponovať kartičkou poistenca

  • študovať na vysokej škole počas celého trvania stáže

  • poslať žiadosť o stáž, motivačný list a životopis (v anglickom jazyku)

  • napísať nám názov a adresu školy na ktorej študuje

  • byť ochotný zaslať nám kópiu občianskeho preukazu a ďalšie dokumenty, potrebné na schválenie stáže, po našej výzve (v neskoršom štádiu výberového procesu).

Výhodou pre kandidáta je

Základné vedomosti o fungovaní európskych inštitúcií.

Bohužiaľ, táto ponuka už nie je dostupná.