Vytvárame most medzi študentmi a firmami

Študentom pomáhame získavať pracovné skúsenosti a firmám budúcich zamestnancov.

Naša misia

Sme kolektívom mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam sa bude Slovensko v budúcnosti uberať. Na základe vlastných i sprostredkovaných skúseností vnímame problémy, ktorým naši rovesníci čelia. Zároveň však registrujeme ohromný a často nevyužitý potenciál, ktorý v študentoch a mladých ľuďoch je.

Každý z členov nášho tímu sa v živote realizuje v inej oblasti. Napriek tomu sme sa rozhodli vo svojom voľnom čase spojiť a zrealizovať nápad, ktorý pomôže zlepšiť praktickú pripravenosť mladých ľudí pred vstupom do zamestnania.

Vytvorili sme službu Praxuj, ktorá ponúka široké spektrum stáží a absolventských pozícií s ohľadom na pestrú paletu študijných odborov a potenciálnych zamestnaní. Snažíme sa tak pomáhať nie len študentom, ale aj samotným zamestnávateľom pri získavaní budúcich zamestnancov. Chceme poskytovať fungujúci systém prepojenia kvalitných teoretických zručností s praktickými skúsenosťami overených zamestnávateľov.

Chceme, aby firmy v budúcnosti nemali problém vyberať si za nových zamestnancov čerstvých absolventov. Našou prioritou je pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí. Preto využívanie služby je zadarmo ako pre firmy, tak aj pre študentov.

Našim cieľom je stať sa jednotkou na poli sprostredkovania stáží a absolventských pozícií. Veríme, že sa nám to podarí aj vďaka vám.

Zakladatelia

Jozef

Jozef Gašparík

marketing
PR
product management
sales
Martin

Martin Lištiak

development
operations
PR
product management
Tomáš

Tomáš Lištiak

design
development
product management
UX & UI

Hlavný tím

Róbert

Róbert Druska

business intelligence
Filip

Filip Fabian

sales
Miroslav

Miroslav Ferienčík

development
Peter

Peter Fertaľ

development
Pavol

Pavol Hlavatý

development
Alexandra

Alexandra Knollová

sales
Tamara

Tamara Peterková

marketing
social media
Martin

Martin Šima

development
Lenka

Lenka Švančárková

marketing
social media
Branislav

Branislav Viazanica

development
Radi medzi seba prijmeme ďalších šikovných ľudí, ktorí by nám pomohli rozširovať a vylepšovať službu Praxuj.