Vytvárame most medzi študentmi a firmami

Študentom pomáhame získavať pracovné skúsenosti a firmám budúcich zamestnancov.

Naša misia

Sme kolektívom mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam sa bude Slovensko v budúcnosti uberať. Na základe vlastných i sprostredkovaných skúseností vnímame problémy, ktorým naši rovesníci čelia. Zároveň však registrujeme ohromný a často nevyužitý potenciál, ktorý v študentoch a mladých ľuďoch je.

Každý z členov nášho tímu sa v živote realizuje v inej oblasti. Napriek tomu sme sa rozhodli vo svojom voľnom čase spojiť a zrealizovať nápad, ktorý pomôže zlepšiť praktickú pripravenosť mladých ľudí pred vstupom do zamestnania.

Vytvorili sme službu Praxuj, ktorá ponúka široké spektrum stáží a absolventských pozícií s ohľadom na pestrú paletu študijných odborov a potenciálnych zamestnaní. Snažíme sa tak pomáhať nie len študentom, ale aj samotným zamestnávateľom pri získavaní budúcich zamestnancov. Chceme poskytovať fungujúci systém prepojenia kvalitných teoretických zručností s praktickými skúsenosťami overených zamestnávateľov.

Chceme, aby firmy v budúcnosti nemali problém vyberať si za nových zamestnancov čerstvých absolventov. Našou prioritou je pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí. Preto využívanie služby je zadarmo ako pre firmy, tak aj pre študentov.

Našim cieľom je stať sa jednotkou na poli sprostredkovania stáží a absolventských pozícií. Veríme, že sa nám to podarí aj vďaka vám.

Hlavný tím

Jozef Gašparík

Product Management
PR
Marketing
Sales

Martin Lištiak

Product Management
Development
PR
Operations

Tomáš Lištiak

Product Management
Design
UX & UI
Development
Zakladajúci členovia služby Praxuj

Naši spolupracovníci

Marek Krnáč

Sales
Marketing
Social Media

Lucia Bogdanovská

Social Media

Miroslav Ferienčík

Development

Jakub Ivanič

Design

Bývalí spolupracovníci

Pavol Hlavatý

Development
Radi medzi seba prijmeme ďalších šikovných ľudí, ktorí by nám pomohli rozširovať a vylepšovať službu Praxuj