Zmysel zbierania životopisov pri nábore zamestnancov sa vytráca

HR & PersonalistikaJozef Gašparík
Zmysel zbierania životopisov pri nábore zamestnancov sa vytráca

Nábor zamestnancov preberajú do rúk čoraz častejšie odborníci na ľudskú osobnosť a psychiku. Pri prijímaní ľudí sa viac kladie dôraz na odbornosť a skúsenosti. Aj preto sa náborový proces presúva do úrovne objektívnejšie posudzovania ľudí, čo HRisti dopĺňajú najmodernejšími prístupmi. Jedným z takýchto prístupov je posudzovanie znalostí ľudí prostredníctom testov zručností. Tento spôsobom sa javí byť objektívnejší než čítanie životopisov a obvolávanie kandidátov. 

 

Prijímanie zamestnancov môže byť rýchlejšie a objektívnejšie

Uchádzač dostane na mail pozvánku s testom, ktorý vyplní v priebehu niekoľkých minút. Personálne oddelenie výsledok v sekunde dostane a zváži ďalší postup. Toto je nový spôsob náboru, ktorý prináša Testzebra - slovenská platforma na testovanie uchádzačov. Tá obsahuje desiatky náborových testov, vrátane klasických testov jazykov, testy excelu, testy programátorských jazykov, test na controlling či test na tvorbu ppc kampaní. Je to nová alternatíva k posudzovaniu životopisov, kde ľudia častokrát neuvádzajú presné informácie. Ako príklad je možné uviesť znalosti cudzieho jazyka, ktoré všetci uvádzajú na úrovni B2, keďže v tejto úrovni vykonali štátnu skúšku. Každý skúsený recruiter však dobre vie, že väčšina ľudí v skutočnosti také jazykové znalosti nemá a preto je potrebné ich vopred pretestovať. Test z anglického jazyka vyplní väčšina ľudí do dvadsiatich minút a ponúka presné a objektívne informácie o uchádzačovi. 

 

Platforma však ponúka aj testy osobnosti, ktoré väčšína spoločností využíva pri posudzovaní motivácie, rýchlosti, sústredenia, tímovej spolupráce či presnosti práce svojich zamestnancov. Takéto testy majú využitie najmä pre individuálnu prácu s ľuďmi, keďže určenie vhodnej práce pre konkrétneho zamestnanca zabraňuje jeho odchodu ku konurencii a kvalitnejším výstupom jeho práce. Niektoré testy tieto testy používajú aj pri povyšovaní zamestnancov na líderské pozície. Testy osobnosti vyplňuje respondent spravidla dlhšie, keďže ich účelom je ponúknuť dôkladný vhľad do osobnosti človeka. Napriek tomu sú tieto osobnostné testy v slovenčine za výhodnú cenu. Testy rýchlosti a presnosti ponukajú informácie o systematickosti práce daného respondenta. 

 

Tento spôsob náboru zároveň spĺňa všetky náležitosti GDPR, keďže každý uchdázač vopred jednoduchým kliknutím dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!