Vďaka stáži si našla prácu na magistráte hlavného mesta

Študenti a absolventi
Vďaka stáži si našla prácu na magistráte hlavného mesta

Dominika študuje posledný ročník odboru regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa ochrane životného prostredia, dobrovoľníctvu a zaujíma sa o spoločensko-politické dianie. Rada sa učí novým veciam, prekonáva svoje limity a nezištne pomáha všade, kde je to potrebné.

Aktuálne stážuješ na magistráte hlavného mesta SR, Bratislavy, môžeš nám povedať ako vyzerala tvoja cesta za hľadaním si stáže?

Počas štúdia som sa zúčastnila viacerých stáží. Prvá, relatívne krátkodobá, ale o to intenzívnejšia bola v neziskovej organizácii ADRA Slovensko, ktorá sa venuje rozvojovým a humanitárnym projektom, predovšetkým v zahraničí. Druhá stáž, ktorá mi otvorila dvere k spoznaniu praktickej roviny môjho študijného programu, bola stáž na Bratislavskom samosprávnom kraji, odbor stratégie, územný rozvoj a riadenie projektov. Primárne som sa spolupodieľala na príprave projektov z fondov EÚ. Aj vďaka veľmi vzácnej odbornej skúsenosti som o pár mesiacov vyhrala výberové konanie letnej stáže na magistráte hlavného mesta SR - Bratislavy, sekcii územného plánovania, kde mi po uplynutí 4-mesačnej dohody ponúkli ďalšiu spoluprácu, vďaka ktorej tam pracujem už takmer rok.

Akým spôsobom si si hľadala stáže?

V prvom rade som dlhšie sledovala aktivitu inštitúcií, v ktorých by som raz chcela praxovať a pri vhodnej príležitosti som zareagovala na ich zverejnenú výzvu uchádzať sa o pozíciu stážistu. Potom už len stačí dôkladne sa pripraviť na pohovor, vedieť sa predať so svojimi silnými stránkami a práca je tvoja. Vo svojom živote sa riadim heslom: Klopte a otvoria vám.

Ako vyzerala tvoja prvá stáž v ADRE?

V ADRE Slovensko som za pomerne krátky čas stihla získať nové poznatky v oblasti projektového manažmentu, marketingu, tlmočenia či organizácie viacerých eventov. Na jednom evente som dokonca prednášala približne 20 riaditeľom ADRA pobočiek celej Európy o zaujímavostiach Slovenska a Bratislavy, ktoré som im následne aj predstavila priamo v teréne.

Povedz nám viac o tvojej aktuálnej náplni práce, čomu sa venuješ na magistráte Bratislavy.

Moja aktuálna pozícia na magistráte je pre mňa zatiaľ najväčšou pracovnou skúsenosťou. Spolupracujem v rakúsko-slovenskom tíme (komunikácia prevažne v anglickom, ale i nemeckom jazyku) na cezhraničnom projekte spolufinancovanom z fondov EÚ. Snažíme o koordináciu rozvojových aktivít Bratislavy a prihraničných rakúskych obcí. Vďaka tejto stáži som mala možnosť zúčastniť sa mnohých stretnutí či konferencií, kde sa mi podarilo osobne stretnúť a rozprávať sa so zaujímavými ľuďmi z politického či spoločenského života, zlepšiť si jazykové schopnosti či naučiť sa vystupovať odborne a na úrovni.

Považuješ vedomosti z vysokej školy dôležité na získanie stáže? Je podľa teba tvoja škola dostatočne prakticky zameraná?

Všetky moje stáže som sa snažila vybrať tak, aby mali odborný prínos pre štúdium a získanie praktických skúseností, ktoré by mi v konečnom dôsledku priniesli úspech pri uchádzaní sa do môjho prvého zamestnania po skončení štúdia. Na škole vítam, že som počas štúdia absolvovala veľa zadaní, ktoré mali najmä vo vyšších ročníkoch prepojenie s praxou. Čo mi však veľmi chýba je povinnosť absolvovania odbornej stáže buď v rámci štátnej správy, samosprávy alebo firmy, ktorá by sa zaoberala problematikou regionálneho rozvoja.

Pomohli ti skúsenosti zo stáži naopak na UK?

Určite áno. Môžem zhodnotiť, že vďaka vedomostiam nadobudnutým počas štúdia som rozumela väčšine procesov, ktoré prax v problematike regionálneho rozvoja na úrovni samosprávy prináša. Zároveň sa mi ľahšie učili nové predmety v škole, keďže to už nebola len teória na bifľovanie, ale oveľa praktickejšie informácie, ktoré som si vedela v hlave lepšie utriediť, rýchlejšie som si ich zapamätala a predovšetkým som sa ich učila s vedomím, že majú v praxi dôležitý význam.

Čo považuješ za najväčšie bonusy stáže? Spomenieš si aj na nejaké zážitky?

Ako najväčšie pozitívum absolvovania stáží vnímam fakt, že môj životopis a nadobudnuté skúsenosti sú oveľa príťažlivejšie pre budúceho zamestnávateľa v porovnaní s rovesníkmi, ktoré tieto skúsenosti nemajú. Stáž mi dáva pomerne široký rozhľad v problematike, vďaka čomu mám motiváciu študovať, rozvíjať sa. Zvyšuje mi sebavedomie a pomáha budovať dobré meno. Medzi moje najväčšie zážitky patria momenty, kedy som mala možnosť stretnúť sa so zaujímavými osobnosťami z politicko-spoločenského života či osobne prispieť k aktivitám, ktoré majú reálny dosah na kvalitnejší život obyvateľov Slovenska. Niekoľkokrát som dokonca mala možnosť v rámci plnenia zadanej úlohy vyjsť z kancelárie priamo do terénu, čo ma vždy veľmi baví a dodá mi novú energiu do ďalšej práce.

Čo by si si naopak na stáži vedela predstaviť inak?

Ako výraznú nevýhodu niektorých odborných stáží vnímam ich žiadne alebo podpriemerné finančné ohodnotenie, ktoré môže študenta často odradiť od ich absolvovania (najmä v prípade, že si nemôže dovoliť praxovať zadarmo).

Chcela by si sa po škole plnohodnotne venovať aktuálnej práci na stáži?

Hoci je práca, ktorú aktuálne vykonávam, pre mňa veľmi zaujímavá, po roku mám ambíciu skúsiť znovu niečo nové a posunúť sa vo svojej odbornosti ďalej. Preto sa po ukončení štúdia plánujem dostať na analytický útvar ministerstva, kde sa budem okrem iného podieľať na hodnotení pripravovaných zákonov, navrhovaných ministerstvom na schválenie do NR SR. Myslím si, že keby som nemala za sebou odbornú prax vo viacerých inštitúciách ani zďaleka by som si netrúfla hlásiť sa na odbornú pracovnú pozíciu na ministerstve tak ako teraz.

Ako vnímaš stážovanie u tvojich spolužiakov? Odporúčila by si stážovať všetkým študentom?

Podľa mojich odhadov sa v rámci krúžku zúčastnila odbornej stáže maximálne štvrtina, čo pokladám za veľmi nepriaznivé číslo, ktoré zároveň odráža aj záujem (alebo skôr nezáujem) o odbor a následné uplatnenie sa v praxi. Stážovať popri štúdiu môžem len odporučiť. Z vlastných skúseností potvrdzujem, že prax dá študentovi väčšiu motiváciu vyštudovať odbor, získať vedomosti a „know how“, ktoré mu škola len ťažko môže poskytnúť. Zároveň si študent môže urobiť očko u budúceho zamestnávateľa, čo mu môže výrazne pomôcť pri uchádzaní sa o kvalitnú pracovnú pozíciu.

Poznáš portál Praxuj.sk? Čo si myslíš o jeho činnosti?

Áno, poznám, som veľmi vďačná autorom portálu Praxuj.sk za to, že si uvedomujú časté nevýhody absolventov na trhu práce a pomáhajú im nájsť skvelé príležitosti na jednom mieste, odborne rásť už počas štúdia. Odporúčam portál Praxuj.sk pravidelne sledovať, ponuky sú veľmi zaujímavé a urobia váš životopis jedinečným a vysoko konkurencieschopným :) .

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!