Stáž nie je brigáda. Iniciatíva Praxuj.sk ich chce odlíšiť aj zákonne

HR & Personalistika
Stáž nie je brigáda. Iniciatíva Praxuj.sk ich chce odlíšiť aj zákonne

Začiatkom júna sme ako vzdelávací projekt Praxuj.sk poslali otvorený list trom ministrom. Chceme dosiahnuť, aby sa právne ukotvil pojem stáž. Stážistom by sa tak aj tieto, prakticky odpracované, roky zarátali pri výmere tabuľkových platov vo verejnej správe. Okrem toho apelujeme na štát, aby vysokoškolákom zvýšil odvodovú výnimku a viac ich tak motivoval k práci popri štúdiu.

Uplatnenie absolventov je na Slovensku dlhodobým problémom. Uchádzači majú vyššie šance sa v odbore uplatniť, ak v ňom absolvovali stáž už počas štúdia. Finančné podhodnotenie stážistov a praktikantov však mnohých odrádza. Aby sa dokázali uživiť, zamestnajú sa radšej ako čašníci alebo predavači.

Študentov treba motivovať

Tento „blúdny kruh“ by na Slovensku mohla vyriešiť práve naša iniciatíva. Na základe našej študentskej ankety z mája 2020 by až 95 percent opýtaných študentov privítalo, ak by sa im stáž započítala do rokov praxe.

Rozhodli sme sa preto obrátiť na ministerstvo školstva a ministerstvo práce SR. V otvorenom liste apelujeme na dve systémové zmeny a jeden ústretový krok. „Žiadame štát, aby vytvoril priestor pre získanie praktických skúsenosti študentov počas ich štúdia. Vďaka praxi sa zvyšuje hodnota študentov na trhu práce a zároveň sa vytvárajú dôležité väzby so zamestnávateľmi,“ píšeme v otvorenom liste.

Aj stáž je forma práce

Žiadame tiež, aby sa legislatívne zadefinoval pojem „stáž“ ako práca študentov vo svojom odbore. Verejné inštitúcie by tak pri platovom zaradení prihliadali na čas vykonaný stážou ako na alikvotný čas odpracovaný v odbore. Tento prístup by potom mohol byť inšpiráciou aj pre súkromný sektor.

„Viacero mladých ľudí sa popri škole venuje stážovaniu vo verejných inštitúciách. Problémom je, že ak by sa po ročnej stáži zamestnali v tom istom úrade, na ich platových podmienok sa to nijak neodrazí. Do praxe sa im po nástupe na trvalý pracovný pomer nezapočíta ani jediný deň, hoci môžu vykonávať prácu v tej istej oblasti,“ hovorí spoluzakladateľ projektu Praxuj.sk Jozef Gašparík. 

„Máme za to, že ak študent popri škole odpracuje niekoľko hodín týždenne a za rok sa mu to spočíta na niekoľko dní či týždňov, mal by mať výhodnejšie postavenie ako človek, ktorý zo školy vyjde bez praktických skúseností. Keďže sa vo verejnej správe bavíme o tabuľkovom plate, kde sa zohľadňuje aj prax, mali by sme do nej zahrnúť aj počet hodín odpracovaných stážou. Týmto by sme motivovali študentov, aby sa popri škole naozaj realizovali vo svojich študijných odboroch,“ dodáva.

Odvodová výnimka nestačí

Apelujeme tiež na zvýšenie odvodovej výnimky pre vysokoškolákov. Tá je v súčasnosti pri dohode o brigádnickej práci študenta na úrovni 200 Eur. Túto formu pracovného vzťahu so zamestnávateľom má aj väčšina stážistov. Podľa nášho prieskumu ju využíva takmer 70 percent vysokoškolákov. Nepovažujeme však za adekvátne, aby študent strednej školy v malej obci, mal rovnakú odvodovú výnimku ako študent vysokej školy v krajskom alebo hlavnom meste.

„Odvodová výnimka vo výške 200 Eur spôsobuje, že veľká časť zamestnávateľov platí mzdy pre študentov práve v tejto výške. Pre dospelých ľudí študujúcich na vysokých školách však nie je 200 Eur suma, ktorou by dokázali pokryť svoje mesačné náklady,“ píšeme v liste. „Zvýšenie odvodovej výnimky pre stáž, by mohlo zamestnávateľov motivovať k vyššej odmene pre študentov a zároveň k častejšiemu zamestnávaniu študentov vysokých škôl v odbore.“

Našou poslednou prosbou na ministerstvá bolo, aby otvorili svoje brány študentom a išli príkladom aj ostatným inštitúciám. „Máme za to, že štát by mal prirodzene vítať mladých ľudí vo svojich radoch. Pokiaľ možnosti dovolia, tak ideálne vo všetkých svojich inštitúciách. Aj keď je to pomerne optimistický návrh, veríme, že sa splní,“ hovorí Jozef Gašparík.

Na zmenu stále čakáme

Iniciatívu Praxuj.sk podporila aj Asociácia krajských rád mládeže. Neskôr sme sa listom obrátili aj na ministra hospodárstva. Dodnes sa nám však nepodarilo stretnúť ani s jedným z ministrov. Minister práce Milan Krajniak a minister hospodárstva Richard Sulík reagovali, že si naše návrhy preštudujú a zvážia ich zapracovanie. Nič také sa ale nestalo.

Z ministerstva školstva nám prišla odpoveď, že by s nami pán minister náš návrh rád prebral osobne. V rovnakom čase sa však objavila kauza okolo jeho diplomovej práce, takže stretnutie zrušil. Odvtedy čakáme na nový termín.

Napriek tomu je táto téma pre študentov stále rovnako aktuálna a dôležitá. V Praxuj.sk chceme byť nie len sprostredkovateľom stáží, ale aj akýmsi hlasom slovenských vysokoškolákov. Preto je táto téma stále dôležitá aj pre nás.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!