Prieskum: Pandémia negatívne ovplyvnila praktické vedomosti vysokoškolákov

Študenti a absolventiTamara Peterková
Prieskum: Pandémia negatívne ovplyvnila praktické vedomosti vysokoškolákov

Takmer štyridsaťpäť percent slovenských vysokoškolákov má časté technické problémy pri dištančnej výučbe. Dotazníkový prieskum portálu Praxuj.sk tiež ukazuje, že majú nedostatok príležitostí na praktické vzdelávanie a stáže.

„Niektorým študentom pre problémy s internetom neuznali výsledky testov. Sťažujú sa tiež, že v čase pandémie je oveľa väčší dôraz kladený na samoštúdium. To ale pri niektorých praktických zadaniach môže byť problém,“ konštatuje Jozef Gašparík, spoluzakladateľ portálu Praxuj.sk.

Chýba im pomoc

Takmer polovica (45 %) vysokoškolákov nie je podľa prieskumu Praxuj.sk spokojná s dištančnou výučbou na ich univerzite. „Ministerstvo školstva sa v čase pandémie skoro vôbec nezaujímalo o výučbu vysokoškolákov. Nebola im poskytnutá žiadna pomoc v oblasti zabezpečenia internetu a to ani pre sociálne slabších študentov,“ zdôrazňuje Jozef Gašparík. „Rovnako im zo strany ministerstva nebola poskytnutá ani materiálna pomoc, akú poskytovali napríklad samosprávne kraje pre študentov stredných škôl.“

S technickými prekážkami sa podľa prieskumu stretlo viac ako 44 percent vysokoškolákov. Problémy s pripojením však nie sú to jediné, čo ich v aktuálnej situácii trápi. Z dotazníkového prieskumu Praxuj.sk ďalej vyplýva, že každý tretí študent vysokej školy na Slovensku prišiel počas koronakrízy o prácu. Sedemdesiatim percentám z nich sa navyše doteraz nepodarilo opätovne zamestnať.

Prišli o príležitosti

Výrazne obmedzené sú možnosti vysokoškolákov aj pri nadobúdaní skúseností z praxe. Z dotazníkového prieskumu portálu Praxuj.sk vyplýva, že stáž popri štúdiu doteraz absolvovala len štvrtina študentov.

Alarmujúce je, že takmer tretina opýtaných plánovala stáž v čase pandémie absolvovať, no až v 66 percentách prípadov sa im ju nepodarilo zrealizovať. ,,Aj počas bežného roka je s praxou vysokoškolákov problém. Väčšina z nich nezíska popri škole žiadne praktické skúsenosti vo svojom odbore. Koronakríza tento problém ešte viac prehĺbila,“ vysvetlil Gašparík

„Ako predstavitelia projektu Praxuj.sk sme iniciovali stretnutie s ministrom školstva. Chceli sme presadiť administratívnu pomoc v oblasti vysokoškolskej praxe. Naša snaha smerovala k tomu, aby si vysokoškoláci mohli zvýšiť svoje príjmy absolvovaním praxe,“ hovorí spoluzakladateľ portálu Praxuj.sk. „Bohužiaľ, ministerstvo stretnutie na posednú chvíľu zrušilo a už rok čakáme na ďalší termín.“

Portál Praxuj.sk dotazníkový prieskum realizoval od 4. do 11. apríla 2021. Zúčastnilo sa ho 2 184 respondentov z celého Slovenska. Väčšinu z nich (67,7 percenta) tvorili ženy. Najviac opýtaných bolo študentmi bakalárskeho štúdia (59,5 percenta), vo veku od 21 do 23 rokov (51,6 percenta).

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!